Kultura w sieci

Dolina Konstruktorów realizuje zadanie pod nazwą:
Platforma internetowa do edukacji muzycznej „Cybernuta”
Zadanie dofinansowane jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.